Raziskave zadnjih let so dokazale, da vplivi okolja v rosni mladosti izrazito močno vplivajo na otrokov poznejši fizični, živčni in intelektualni razvoj. Zgodnji razvoj in utrjevanje >>>

Pet čutov: vid, voh, sluh, tip in okus dojenčku ves čas sporoča informacije o okolici, kar neposredno vpliva na njegov razvoj. Senzorne urice>>>

Navezanost je življenjsko pomembni instinkt, ki otroku omogoča tako psihično, kakor tudi fizično rast in dozorevanje. Brez stika z odraslim,na katerega se lahko naveže, se otrok ne razvija, ne intelektualno, ne čustveno, celo fizično nezadostno. Navezanost - življensko pomembna vez >>>